Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 13.11.2009 r

21. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

5, 6 i 7 listopada 2008 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 743, do druku 743, 973, 973-A, do druku 973-A
druki senackie nr 311, 311A, 311B 311Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 627, 1066, 1066-A
druki senackie nr 298, 298A, 298B, 298Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 920 i 1090
druki senackie nr 299, 299A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 921, 1091, 1091-A
druki senackie nr 300, 300A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 430, do druku 430, do druku 430, do druku 430, 430-A
druki senackie nr 304, 304A, 304B, 304C, 304Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 473, do druku 473, 1112
druki senackie nr 307, 307 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 308, do druku nr 308, do druku nr 308, 1113
druki senackie nr 306, 306 A, 306Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 261, do druku 261, 1103
druki senackie nr 305, 305A, 305Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 125, do druku 125, do druku 125, do druku 125, do druku 125 i 126, 125-A, do druku 125-A, 595, 1058, 1058-A
druki senackie nr 336, 336 A, 336Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 752, 1117, 1117-A
druki senackie nr 337, 337 A, 337Z
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 601, do druku 601, 1031
druki senackie nr 302, 302 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1042 i 1146
druki senackie nr 335, 335 A, 335 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 480, do druku 480, 1088, 1088-A
druki senackie nr 297, 297 A, 297 B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1036 i 1098
druki senackie nr 291, 291 A, 291 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 321, do druku 321, 321-A, 334, do druku 334, do druku 334, do druku 334, 1050, 1050-A
druki senackie nr 296, 296 A, 296Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 887, 963, 963-A
druki senackie nr 293, 293 A, 293 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1056, 1139
druki senackie nr 308, 308 A, 308Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 1076, 1142, 1142-A
druk senacki nr 338, 338 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 890 i 1049
druki senackie nr 292, 292 A, 292 B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 263, do druku nr 263, do druku nr 263, do druku nr 263, 1119
druki senackie nr 324, 324A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 829, do druku 829, 1101
druki senackie nr 309, 309 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 886, 1094, do druku 1094, 1094-A
druki senackie nr 310, 310 A, 310Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 1028, 1114
druki senackie nr 321, 321 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 957 i 1007
druki senackie nr 301, 301 A
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 751, 1095
druki senackie nr 320, 320 A
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 960, 1122
druk senacki nr 323, 323 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 913, 1077
druki senackie nr 288, 288 A, 288 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 919, 1080
druki senackie nr 289, 289 A, 289 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 917, 1079
druki senackie nr 290, 290 A, 290 B, 290Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 923 i 976
druki senackie nr 303, 303A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

31.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1026, 1104
druki senackie nr 322, 322 A
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

32.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 895, 1106
druki senackie nr 326, 326 A, 326 B, 326 C, 326 D
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

33.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1027, 1108
druki senackie nr 325, 325 A, 325B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

34.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 904, 1068
druki senackie nr 327, 327 A, 327 B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

35.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 779, 1105
druki senackie nr 328, 328 A, 328 B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

36.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 896, 1107
druki senackie nr 340, 340 A, 340 B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

37.

Drugie czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. podjął uchwałę w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
druki senackie nr 344, 344O, 344P
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

38.

Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Senat w dniu 7 listopada 2008 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
druk senacki nr 343, 343 O, 343P
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.