Prace komisji

Komisja Kultury i Środków Przekazu

 1. Krystyna Bochenek - przewodnicząca
 2. Krzysztof Cugowski
 3. Kazimierz Kutz
 4. Adam Massalski
 5. Maria Pańczyk-Pozdziej
 6. Krzysztof Piesiewicz
 7. Czesław Ryszka (do 19 12.2005 r. i od 31.01.2006 r.) - zastępca przewodniczącego
 8. Jacek Sauk
 9. Jan Szafraniec
 10. Elżbieta Więcławska-Sauk
 11. Michał Wojtczak (od 20.04 2006 r.)

Sekretariat: tel. 0-22 694-95-31, fax 0-22 694-93-26,

e-mail: kksp@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy