Krzysztof Piotr Cugowski

Krzysztof Cugowski

Okręg wyborczy nr 6 (Lublin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 30 maja 1950 r. w Lublinie.

Po ukończeniu podstawowej szkoły muzycznej w Lublinie kontynuował naukę w tamtejszym liceum muzycznym. Po zdaniu matury w 1969 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, których nie ukończył.

W 1969 r. założył rockowy zespół "Budka Suflera", z którym w latach 1974-2005 nagrał 25 płyt. Koncertował w kraju i na wszystkich kontynentach. Jako wokalista wraz z zespołem osiągnął sukces artystyczny i komercyjny.

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów ZAiKS.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1950 r.
wykształcenie średnia
zawód: muzyk