Jacek Sauk

Jacek Sauk

Okręg wyborczy nr 40 (Szczecin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator IV kadencji, poseł IV kadencji


Urodził się 21 lipca 1944 r. w Wilnie.

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1968-1971 był kierownikiem Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Stutthof. W latach 1972-1974 był asystentem naukowym w Instytucie Zachodniopomorskim w Szczecinie. Od 1976 do 1992 r. pracował jako starszy dokumentalista w Ośrodku Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 1994-1997 był wicedyrektorem Delegatury NIK w Szczecinie.

W latach 1980-1981 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Zawodowej Bibliotekarzy NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym był członkiem Rady Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego. Został także przedstawicielem regionu w grupie doradczej Tymczasowej Komisji Krajowej.

Współredagował pisma "BIS" oraz "OKNO" (anagram od słów: oświata, kultura, nauka, opór). Po 1989 r. pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". Był członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", a także Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej.

W Senacie IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W latach 1992-1994 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum i był członkiem Zarządu Głównego. W 2001 r. pełnił w Szczecinie funkcję pełnomocnika okręgowego Prawa i Sprawiedliwości.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1944 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, parlamentarzysta