Krystyna Bochenek


Krystyna Bochenek

zmarła 10.04.2010 r.

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator V kadencji


Urodziła się 30 czerwca 1953 r. w Katowicach.

W 1976 r. ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i rozpoczęła pracę jako dziennikarka w Polskim Radiu Katowice. W 2002 r. została dyrektorem kreatywnym Radia Katowice SA.

Przez wiele lat współpracowała z ogólnopolskimi: radiem, prasą i telewizją. Zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. W 1987 r. stworzyła największą w kraju imprezę promującą język polski - "Ogólnopolskie dyktando". Jest ono organizowane cyklicznie (kilkanaście wydań krajowych i kilka zagranicznych dla Polonii). Była autorką audycji o zdrowiu i współautorką programów telewizyjnych i stałych rubryk prasowych poświęconych zdrowiu.

Sześciokrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu na radiowy reportaż dźwiękowy "Polska i świat" (w 1991 r. zdobyła I miejsce), laureatka dziennikarskiej nagrody im. B. Prusa (2000 r.). Została też uhonorowana tytułem "Osobowości Radiowej" (1994 r.).

Animatorka wielu zdarzeń medialnych i działań charytatywnych na Śląsku, m.in. kwesty na rzecz ratowania Oddziału Hematologii Dziecięcej w Zabrzu (1992 r.), akcji profilaktyki raka piersi u kobiet (2000 r.). Współtworzyła także niekonwencjonalną akcję honorowego oddawania krwi. Prowadziła wiele licytacji na cele społeczne.

Była przewodniczącą Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego, senatora RP, zmarłego w 2004 r.

W Senacie V kadencji była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Bezpartyjna.

Była zamężna, miała dwoje dzieci.


Członkini Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1953 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filolog-polonista, dziennikarka, parlamentarzystka