Krzysztof Piesiewicz

Krzysztof Piesiewicz

Okręg wyborczy nr 18 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator II, IV i V kadencji Senatu RP


Urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie.

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i adwokackiej prowadzi praktykę adwokacką od 1973 r. Był obrońcą w procesach karnych, specjalizował się również w sprawach rodzinnych i obronie dóbr osobistych.

W okresie stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych, m.in. w procesie "Solidarności" Huty "Warszawa", "Solidarności" Ursusa, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Radia "Solidarność", Konfederacji Polski Niepodległej. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesach o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, a także jako obrońca w sprawie płk. Ryszarda Kuklińskiego. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym rozwiązanego 13 grudnia 1981 r. Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat". Przez wiele lat zasiadał w Radzie Adwokackiej, działał także jako ekspert NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. Prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich i był członkiem komisji egzaminacyjnej.

Jest współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. "Bez końca", "Podwójne życie Weroniki", "Trzy kolory". Scenariusze te wielokrotnie nagradzano, m.in. europejską nagrodą filmową Felix, na festiwalach w Cannes, San Sebastian, Wenecji, Berlinie, Gdańsku. Został laureatem głównej nagrody na Festiwalu Praw Człowieka w Strasburgu i nagrody Światowego Jury Ekumenicznego. Scenariusz filmu "Trzy kolory - czerwony" otrzymał nominację do Oskara, francuskiego Cezara, brytyjskiej BAFTA oraz europejskiej Nagrody Filmowej. Scenariusze tych filmów przetłumaczono na 10 języków i wydano w formie książkowej. Ponadto jest autorem scenariuszy do filmów "Niebo, Piekło, Czyściec" oraz "Wiara, Nadzieja i Miłość".

Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i francuskiej SACD, a także polskiego PEN-Clubu. Zasiadał w Radzie Etyki Mediów, Radzie Programowej Telewizji Polskiej SA, Radzie Programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publicysta wielu tygodników i miesięczników.

W Senacie II kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. W Senacie V kadencji przewodniczył Klubowi Senatorskiemu "Blok Senat 2001" i był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1945 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, senator