Michał Wojtczak

Michał Wojtczak

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł III kadencji


Urodził się 19 marca 1954 r. w Toruniu.

W 1978 r. ukończył pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1978-1990 był nauczycielem akademickim w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK. Od 2000 do 2001 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2001-2003 był prezesem BWB Spółka z o.o., a od 2003 do 2004 r. - dyrektorem Oddziału DGP w Legnicy. W 2005 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". W latach1981-1989 był wydawcą prasy podziemnej i członkiem władz regionalnych związku w Toruniu. Od 1989 do 1990 r. - członek Prezydium Zarządu Regionalnego w Toruniu, a w latach 1990-1998 - wiceprzewodniczący i przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu. W latach 1990-1998 był członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Brał udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (1993-2000).

W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz Nadzwyczajnej Komisji ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Był członkiem Komisji Integracji Europejskiej i wchodził w skład delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W latach 1996-2001 był członkiem Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej "Solidarność". Następnie należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego - Ruch Nowej Polski (2001-2002).

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1954 r.
wykształcenie wyższe
zawód: pedagog, menedżer