Piotr Marian Boroń

Piotr Marian Boroń
Mandat wygasł 18.09.2007 r. w związku z powołaniem do KRRiT

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 2 lipca 1962 r. w Krakowie.

W 1986 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1986-1990 odbył studia specjalne z zakresu historii na tej uczelni. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej ze specjalnością - zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie w oświacie. Jako stypendysta Fundacji Lanckorońskich prowadził badania naukowe w Archiwach Watykańskich na temat dziejów dyplomacji papieskiej.

Od 1990 r. pracuje jako nauczyciel historii w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie.

W czasie studiów działał w jawnych, a następnie podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od początku pracy zawodowej należał do NSZZ "Solidarność".

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Krakowa, a w latach 2002-2005 - przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 2004 do 2005 r. reprezentował Polskę w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Jest działaczem kultury, pomysłodawcą i organizatorem m.in. kilku wystaw muzealnych, tzw. Majówek pod Kopcem Kościuszki i Małopolskich Przeglądów Pieśni Patriotycznej. Współtworzył Zwierzyniecki Salon Artystyczny. Jest także wydawcą kilku śpiewników pieśni historycznych, autorem albumów. W 1994 r. założył i redaguje "Tygodnik Salwatorski". W latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Jest członkiem m.in. Bractwa Kurkowego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Akcji Katolickiej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1962 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, nauczyciel