Czesław Ryszka

Czesław Ryszka

Okręg wyborczy nr 27 (Częstochowa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł III kadencji


Urodził się 3 lipca 1946 r. w Goławcu (woj. śląskie).

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym, a w 1974 r. - na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 1974-1976 pracował w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1976 do 1982 r. był redaktorem tygodnika "Gość Niedzielny" w Katowicach. Następnie przez dziesięć lat kierował działem religijnym w katowickim tygodniku "Katolik". Od 1993 r. jest redaktorem ogólnopolskiego tygodnika "Niedziela" wychodzącego w Częstochowie.

Jest autorem 50 książek o tematyce społeczno-religijnej. W swej twórczości łączy zainteresowania religią, literaturą i historią. Wydał 6 książek poświęconych tematyce papieskiej. Autor trylogii jasnogórskiej: "Przeor Kordecki", "Opowieści jasnogórskie", "Blizny".

W Sejmie III kadencji był członkiem komisji: Rodziny; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Kultury i Środków Przekazu; Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Mandat wygasł 19 grudnia 2005 r. w wyniku podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów w okręgu częstochowskim ze względu na błędne karty do głosowania. W wyborach przeprowadzonych 22 stycznia 2006 r. ponownie uzyskał mandat jako kandydat tego samego komitetu wyborczego.


Ślubowanie złożył 30 stycznia 2006r.

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1946 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filolog - polonista, dziennikarz