Maria Pańczyk-Pozdziej

Maria Pańczyk-Pozdziej

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodziła się 10 lipca 1942 r. w Tarnowskich Górach.

W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

W latach 60. pracowała jako nauczycielka w szkołach powiatu tarnogórskiego. Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice.

Zawsze zabiegała o właściwe miejsce śląskiej kultury i języka gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Podkreślała rolę etosu pracy i wartości moralnych charakterystycznych dla Ślązaków.

Jest inicjatorką konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku". Spośród 15 edycji konkursu 2 odbyły się Teksasie (1998 r., 2004 r.), a udział w nich wzięli zamieszkali tam potomkowie Ślązaków. W związku z 10-leciem konkursu wydała książkę pt. "Po naszymu, czyli po śląsku". Jest autorką cyklu programów "Sobota w Bytkowie" emitowanego w latach 1993-1999 w Telewizji Katowice oraz tekstów piosenek o tematyce śląskiej.

W latach 2002-2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego.

Bezpartyjna.

Mężatka, ma córkę.


Członkini Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członkini Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członkini Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1942 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filolog-polonista, dziennikarka