Jan Szafraniec

Jan Szafraniec

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Senator II i V kadencji


Urodził się 22 kwietnia 1939 r. w Żabnie (woj. lubelskie).

W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1970 r. - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest psychologiem klinicznym i lekarzem psychiatrą.

W latach 1993-1999 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 1995 r. był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza w Polsce. W 1999 r., jako pomysłodawca i koordynator, przyczynił się do utworzenia Porozumienia Polskich Nadawców Radiowych i Telewizyjnych "Przyjazne Media". W latach 1986-1990 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej, a w latach 1990-1993 - przewodniczył biskupiej Radzie Społecznej Archidiecezji w Białymstoku.

Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" i Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich. Od 1997 r. jest Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W 2004 r. został przyjęty do elitarnego Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy. Jego dewizą życiową jest "Omnia mea mecum sunt" ("wszystko, co posiadam noszę w sobie").

W Senacie II kadencji był członkiem Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a w Senacie V kadencji - Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Należy do Ligi Polskich Rodzin.

Żonaty, ma dwóch synów.


Wiceprzewodniczący Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie/kole)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)

Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1939 r.
wykształcenie wyższe
zawód: lekarz medycyny, parlamentarzysta