Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Piotra Benedykta Zientarskiego,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie dwóch numerów kierunkowych w ramach jednej jednostki samorządowej (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania celnego w Izbie Celnej w Szczecinie (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej w sprawie zakazu używania pławic łososiowych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie lotnisk cywilnych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie linii kolejowej na odcinkach Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce oraz Szczecin Gumieńce - granica państwa (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Sądu Rejonowego w Sławnie (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie mieszkańców powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie mieszkańców powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim (odpowiedź 1, odpowiedź 2).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie Wiesława M.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie drogi krajowej nr 37 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zagospodarowania obszarów powojskowych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wyznaczania obszarów objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000 (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie problemów, z jakimi borykają się rodziny ubiegające się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie połączenia kolejowego Koszalina z Warszawą (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ośrodka zamiejscowego Izby Skarbowej w Koszalinie (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wprowadzenia obowiązku uzasadniania decyzji w stosunku do przyszłych postępowań przetargowych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie naruszania podstawowych praw pracowniczych w przedsiębiorstwie Poczta Polska na obszarze działania Oddziału Regionalnego Centrum Usług Transportowych w Szczecinie

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie H Szambowskiego (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie bezpłatnego przekazywania pieczywa dla Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie.
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kasacji wyroku sądowego (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie inwestycji nad jeziorem Jamno.
 • 7 posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie ustawy o transporcie drogowym (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie Telekomunikacji Polskiej SA (odpowiedź).