Komisja Nadzwyczajna
do Spraw Integracji Europejskiej

Senatu RP II Kadencji

(29.01.1993 r. - 31.05.1993 r.)