Ireneusz Adam Choroszucha

Senator z województwa białostockiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Porozumienie Obywatelskie Centrum


Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram