Jerzy Franciszek Kopaczewski

Senator z województwa włocławskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej


Członek:
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]

Biogram