Waldemar Bohdanowicz

Senator z województwa łódzkiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Wyborcza Akcja Katolicka"


Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi a Rzacząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]

Biogram