Prace komisji

Komisja Ustawodawcza

  1. Zbigniew Cichoń (od 28.11.2007 r.)
  2. Stanisław Gogacz (od 18.03.2009 r.)
  3. Leon Kieres
  4. Krzysztof Majkowski (od 8.07.2010 r.)
  5. Bohdan Józef Paszkowski - zastępca przewodniczącego Komisji
  6. Krzysztof Piesiewicz (od 2.04.2008 r.)
  7. Grażyna Anna Sztark
  8. Marek Trzciński (od 28.11.2007 r.)
  9. Piotr Zientarski (od 18.03.2009 r.) - przewodniczący Komisji (od 19.03.2009 r.)Sekretariat: tel. (0-22 694-95-76, fax 0-22 694-95-77,
e-mail ku@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy