Senatorowie

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Okręg wyborczy nr 9 (Łódź)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na początku lat 90. powadził samodzielną działalność gospodarczą. W latach 1997-2001 był zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca i osobisty sekretarz premiera Jerzego Buzka. W 2002 r. był pracownikiem Akademii Polonijnej w Częstochowie. W latach 2006-2007 pracował w spółce prywatnej jako menadżer i w komunalnej jako wiceprezes.

Był radnym Rady Miasta Zgierz (1994-1998), radnym Rady Powiatu Zgierskiego (1998-2002), wiceprezydentem Zgierza (2002-2006) oraz wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006-2007).

Był członkiem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Należy do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (4 lutego - 14 października 2009 r.), minister sprawiedliwości od 14 października 2009 r.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem zarządu miejskiego i regionalnego PO w Łodzi oraz Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o Komisji)

Był przewodniczącym Komisji Ustawodawczej do 18.02.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie