Senatorowie

Leon Kieres

Leon Kieres

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator IV kadencji


Urodził się 26 maja 1948 r. w Kolonii Zielonej (woj. podlaskie).

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1985 r. - doktora habilitowanego, w 1996 r. otrzymał tytuły profesora i profesora nadzwyczajnego, a w 2000 r. - profesora zwyczajnego. W 2004 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Gdańskiej.

W latach 1971-2000 pracował jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Od 2006 r. ponownie wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim. Był pierwszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (2000-2005).

W latach 1990-1998 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu i członkiem Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; przewodniczący (2006-2007).

W latach 1995-2002 był wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu.

Jest członkiem Rady Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju oraz Rady Fundacji "Kolegium Europy Wschodniej" we Wrocławiu. Należy do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Klubu Rzymskiego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie