Prace komisji

Komisja Środowiska

(od 14 stycznia 2009 r.) 1. Przemysław Jacek Błaszczyk
 2. Jan Dobrzyński
 3. Stanisław Andrzej Gorczyca
 4. Ryszard Knosala (od 9.06.2011 r.)
 5. Marek Konopka (od 16.12.2010 r.)
 6. Andrzej Misiołek
 7. Jan Olech
 8. Leszek Piechota (od 8.07.2010 r.)
 9. Zdzisław Stanisław Pupa - przewodniczący Komisji
 10. Jadwiga Rotnicka
 11. Czesław Ryszka (od 18.02.2010 r.)
 12. Wojciech Skurkiewicz
 13. Jacek Swakoń (od 16.12.2010 r.)
 14. Michał Wojtczak - zastępca przewodniczącego Komisji
 15. Alicja Zając (od 8.07.2010 r.)


 • Lucjan Cichosz (do 2.04.2009 r.)
 • Andrzej Stefan Grzyb(do 12.01.2011 r.)
 • Sławomir Kowalski (do 18.02.2009 r.)
 • Krzysztof Majkowski (do 8.07.2010 r.)
 • Grażyna Anna Sztark (do 5.02.2009 r.)


 • Sekretariat: tel. 0-22 694-97-35, 0-22 694-92-81,
  e-mail: ks@nw.senat.gov.pl

  Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy