Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 18.10.2010 r

60. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

21 i 22 lipca 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (66) do ustawy.
druki sejmowe nr 2791, do druku nr 2791, 3154, do druku nr 3154, 3154-A,
druki senackie nr 915, 915 A, 915 B, 915 C, 915 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2922, 3119
druki senackie nr 910, 910 A, 910 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 2899, do druku 2899, do druku 2899, do druku 2899, 3076, 3076 A
druki senackie nr 909, 909 A, 909 B, 909 Z, 933
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druk senacki nr 933
uchwała
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3067, 3122
druki senackie nr 916, 916 A, 916 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2994, 3128
druki senackie nr 912, 912 A, 912 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3062, 3156, do druku nr 3156, 3156-A, do druku nr 3156-A
druki senackie nr 914, 914 A, 914 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011". Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3146, do druku 3146, do druku 3146, 3166
druki senackie nr 913, 913 A, 913 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3194, 3198, do druku nr 3198
druki senackie nr 929, 929 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 3105, do druku nr 3105, 3174, do druku nr 3174, 3174-A
druki senackie nr 926, 926 A, 926 B, 926 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 854, 854 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 847, 847 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. zapoznał się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r.
druk senacki nr 892
więcej informacji o punkcie

 

14.

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę i powołał Stefana Józefa Pastuszkę do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
druk senacki nr 932
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

15.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych..
druki sejmowe nr 3155, 3177
druk senacki nr 917
uchwała
więcej informacji o punkcie

16.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby. Senat w dniu 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby.
druk senacki nr 922
uchwała
więcej informacji o punkcie


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.