Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

druki sejmowe nr 2899, do druku 2899, 3076, 3076-A

druki senackie nr 909, 909 A, 909 B, 933

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa zakłada wznowienie Krzyża Niepodległości w formie Orderu Wojennego Krzyża Niepodległości, a także ustanowienie, w 30. rocznicę wydarzeń Sierpnia 1980 r., Krzyża Wolności i Solidarności, jako podobnego do Krzyża Niepodległości odznaczenia niższej rangi.

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Obrony Narodowej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 909 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Kaleta.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 909 B).

Podczas posiedzenia Komisji został zgłoszony wniosek mniejszości o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji będzie senator Zbigniew Cichoń.

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o  zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
(druk nr 933).

Sprawozdawcą Komisji oraz wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.