Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 2922, 3119

druki senackie nr 910, 910 A, 910 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Nowelizacja likwiduje lukę w ustawie poprzez wprowadzenie przepisu stanowiącego upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki podwyższania emerytur dla żołnierzy z tytułu pełnienia określonego rodzaju zadań.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Obrony Narodowej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 910 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 910 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.