Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

druk sejmowy nr 3155, 3177

druk senacki nr 917

Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 r. powołał na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana Wojciecha Wiewiórowskiego.