Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

druki sejmowe nr 3105, do druku nr 3105, 3174, do druku nr 3174, 3174-A

druki senackie nr 926, 926 A, 926 B

Jest to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty.

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 lipca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 sierpnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 926 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 926 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.