Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

druki sejmowe nr 2994, 3128

druki senackie nr 912, 912 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy zmiany w zakresie właściciela sześciu stacjonarnych urządzeń technicznych do ważenia pojazdów. W chwili obecnej urządzenia te są własnością wojewodów. Ustawa przewiduje przejęcie tych urządzeń przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 1lipca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 912 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.