Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 2534, 2540, 2540-A

druki senackie nr 727, 727 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość udzielenia Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (jeszcze w 2009 r.) nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa
lub z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zgodnie z nowelizacją pożyczone środki wykorzystywane będą jedynie na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 grudnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 grudnia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 727 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.