Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

druki sejmowe nr 1702, do druku 1702, 1900

druki senackie nr 717, 717 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa reguluje zasady podnoszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych na budynkach lub przed budynkami mieszkalnymi oraz budynkami stanowiącymi miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 listopada 2009 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 1 grudnia 2009 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 717 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.