Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 672,696, 696A

druki senackie nr 209, 209 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie (zgodnie z Dyrektywą 2006/88/WE) nowych rodzajów działalności dotyczących zwierząt akwakultury (przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury i zakład przetwórczy), których prowadzenie wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 209 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.