Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

druki sejmowe nr 404, do druku nr 404, 446

druki senackie nr 183, 183 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu wydłużenie okresu ważności pozwolenia na budowę z 2 do 3 lat.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 183 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.