Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 142, 142S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowaną ustawą proponuje się wzmocnienie gwarancji procesowych oskarżonego (podejrzanego), który ma zostać poddany obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym.

Marszałek Senatu w dniu 15 maja 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy i przygotowały jednolity tekst projektu ustawy (druk nr 142 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Zbigniew Cichoń.