Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Macieja Klimy,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sytuacji organizacyjnej w administracji państwowej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie postulatów środowiska aptekarzy (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stacji sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce(odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stacji sanitarno-epidemiologicznych (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie relacji "Rzeczpospolitej" z 31 lipca 2010 r. o wypowiedzi pani Magdaleny Środy.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia lotniska w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu ubiegłego roku (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie aptekarzy (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pracy na zatrudnianie młodocianych pracowników (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o oświacie przyjętej przez Republikę Litewską (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Zakładów Mechanicznych "Tarnów" (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażeń żołnierzy (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztu przystosowania lokalizacji 45 WOG w m. Węgrzyn (odpowiedź) (odpowiedź 1) .
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej SA (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji zawartej w opublikowanym w "Rzeczpospolitej" z 19-20 marca bieżącego roku tekście "Agencja dla żony i zięcia" (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie urządu pocztowego w Porąbce Iwkowskiej (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wsparcia finansowego urzędów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywną pomoc bezrobotnym (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M w Smoleńsku (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie ratownictwa medycznego w Tarnowie.
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oszczędności powstałych w wyniku przetargów na inwestycje drogowe, które zostały wygenerowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2009 r. i w 2010 r. (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie badania wypadków lotniczych, zdarzeń i naruszeń przepisów w Siłach Zbrojnych RP (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie budowy obwodnicy Łapczycy na drodze krajowej nr 4.
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wypowiedzi Magdaleny Środy na temat prezydenta Lecha Kaczyńskiego (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie tragedii smoleńskiej (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej(odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie publikacji stenogramu rozmów pilotów samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź)
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych dowodów osobistych (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie systemu ratownictwa medycznego (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wypowiedzi Magdaleny Środy (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie organizacji lotu specjalnego samolotu do Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zamiaru przeniesienia środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczonych na zakup samolotów szkolno-treningowych dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na nabycie samolotów dla najważniejszych osób w kraju (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu szefa CBA i jego zastępcy (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego byłego szefa CBA i jego zastępców (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dotacji na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących środków finansowych wymienionych w załączniku nr 6 pod nazwą "Wykaz inwestycji wieloletnich" do ustaw budżetowych z lat 2006, 2007, 2008 i 2009 przeznaczonych na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczących obywatelstwa lub obywatelstw posiadanych przez osoby sprawujące stanowiska od stopnia ministra do stopnia naczelnika w ministerstwach, biurach oraz innych agencjach i jednostkach administracji publicznej podległych organizacyjnie prezesowi Rady Ministrów w okresie od 2006 r.
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sposobu potraktowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wniosku gmin Legnica i Legnickie Pole o pozwolenia na budowę fragmentu obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości finansowania z Funduszu Pracy kosztów aplikacji prawniczej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa prześladowanym chrześcijanom (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tak zwane nadwykonania (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie przedstawienie danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmian warunków finansowych narzuconych przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie decyzji podjętej przez Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii w Hamburgu w odniesieniu do konsorcjum Nord Stream w zakresie planowanej budowy Gazociągu Północnego na torze podejściowym do portu w Świnoujściu - Szczecinie (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakłóceń w dostawach energii i wody spowodowanych warunkami atmosferycznymi (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zastawienia przez firmę Bumar Sp. z o.o. akcji wchodzącej w skład Grupy Bumar firmy Radwar na poczet kredytu (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie sportu (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie pracy (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie spraw wewnętrznych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie rolnictwa (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie zdrowia (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie środowiska (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrażenia zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych w gminie Wieliczka (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazania przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach materiałów pedofilskich miesięcznikowi "Chip" (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Ministerstwie Zdrowia w zakresie zwalczania chorób nowotworowych (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wybierania przedstawicieli rad nadzorczych do regionalnych rozgłośni Polskiego Radia (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów sprowadzenia na obszar Polski 200 ton wyprodukowanego w Szwecji w latach osiemdziesiątych mięsa w puszkach (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dostaw gazu do Polski.

 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Kopalni Soli "Wieliczka" SA (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie skutków wykorzystania instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe, stóp procentowych i cen surowców (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) dotyczące interwencji mieszkańców gminy Wieliczka w sprawie wydania przez Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Wsi decyzji o odmowie wyrażenia zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych klas II-III.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie miejscowości Łapczyca w powiecie bocheńskim (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nakładania na zakup nowych ambulansów sanitarnych podatku akcyzowego w wysokości 18,6% podstawy opodatkowania (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie spółek i instytucji finansowych kontrolowanych przez Skarb Państwa (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie instytucji finansowych kontrolowanych przez Skarb Państwa (odpowiedź 2).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie instytucji finansowych kontrolowanych przez Skarb Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w sprawie zatrzymania w dniu 9 grudnia 2008 r. przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pani Anny C. (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera oraz ministrów: spraw wewnętrznych(odpowiedź, odpowiedź 2). i zdrowia (odpowiedź 3)w sprawie zagrożenia zatrucia cyjanuramidem importowanej żywności.
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i zdrowia (odpowiedź) w sprawie procederu podrabiania leków.
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA. (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zatrzymania przez ABW dziennikarzy TVP SA.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra sportu (odpowiedź) w sprawie organizacji Euro 2012.
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obwodnicy Koszyc (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie aresztowań na lotnisku w Balicach (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra sportu w sprawie rządowej propozycji wsparcia finansowego dla miast budujących stadiony na Euro 2012 (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie małopolskim (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie odwołania wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Krakowie (odpowiedź).