Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Gorczycy,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie sytuowania urządzeń do wykonywania polowania w sąsiedztwie przejść dla zwierzyny nad i pod ciągami komunikacyjnymi (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie energetyki (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przetargów ogłaszanych przez Lasy Państwowe (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanego wyłączenia sądów rejonowych w Ełku, Giżycku, Piszu i Olecku z okręgu olsztyńskiego i przekazania ich do okręgu w Suwałkach (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury(odpowiedź) oraz do ministra środowiska(odpowiedź) w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie projektu ustawy z dnia 8 marca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź)(odpowiedź 1).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przedsiębiorcy (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 16 (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie drogi krajowej nr 16 (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie identyfikacji koni (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zwiększenia liczby miast, w których mogą być przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zawierania umów i podpisywania kontraktów z NFZ (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prawa łowieckiego (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie niezgodności niektórych zapisów ustawy - Prawo łowieckie z Konstytucją RP (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie cięć budżetowych, obejmujących rezerwę celową na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmian w ustawie - Prawo budowlane (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i ministra finansów (odpowiedź) w sprawie sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie korekty nazwy i zakresu jednego z projektów wykonywanych z funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie problemów osób powracających do kraju z emigracji zarobkowej (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie właścicieli i użytkowników ogrodów działkowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie współpracy samorządu lokalnego z jednostkami administracji rządowej w terenie (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie planów redukcji stu pięciu etatów policyjnych w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w wyrobach tytoniowych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i sportu (odpowiedź) w sprawie nieuczciwej konkurencji na rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wpisów na listy radców prawnych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie ratowniczych badań archeologicznych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zjawisk związanych z emigracją zarobkową (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie banków szpiku kostnego (odpowiedź).