Senatorowie

Spis
oświadczeń senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk,
VII kadencja

 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej(odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie ocenzurowania w Senacie wystawy o zaolziańskich ofiarach Katynia (odpowiedź)
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie komiksu o Chopinie.(odpowiedź)
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie opłat za umówienie się na spotkanie z konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie możliwości nieodpłatnego nabycia przez pracowników TP SA akcji Poczty Polskiej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podejmowanych wobec osób prowadzących działalność gospodarczą, pozostających jednocześnie w prawnym stosunku z przedsiębiorcą, na rzecz którego świadczą pracę nakładczą (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentów potwierdzających tożsamość w landach Bawarii, Hesji i Meklemburgi-Pomorzu Przednim (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów dotyczące wyroku w sprawie I SA/Łd 1509/08 (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego mniejszości polskiej w Niemczech (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zadośćuczynień za krzywdy wojenne doznane przez obywateli polskich ze strony Niemiec podczas II wojny światowej (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania kwestii odszkodowań i zadośćuczynień dla małoletnich ofiar wojny (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę i jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, przebywających na zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie działań na rzecz stworzenia krajowych regulacji prawnych odnoszących się do stosowania przepisów konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zorganizowania pomocy prawnej rodakom na emigracji.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rejestracji działalności gospodarczej (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zwołania wspólnego posiedzenia komisji: Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu.
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera dotyczące aktualnej sytuacji w sprawie upadku Banku Staropolskiego w 2000 r. i niewypłacenia poszkodowanym kwoty 156 milionów zł polskich z tytułu wierzytelności w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską zagranicznych wierzytelności sprzed dnia 1 września 1939 r.
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nieruchomości przy ulicy Chrobrego 13 w Kędzierzynie-Koźlu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie mianowania żołnierzy rezerwy na wyższe stopnie wojskowe (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie naliczania podstawy emerytury dla osób represjonowanych w stanie wojennym (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie aktualnych zagadnień w stosunkach polsko-niemieckich (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów skarbu (odpowiedź) i spraw zagranicznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw zagranicznych (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Wojciecha P. 
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: obrony narodowej (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pozbawienia oficera rezerwy osobnej kwatery stałej.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy (odpowiedź) i zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie obowiązku opłacania podwójnej składki zdrowotnej przez emerytów.