Konferencja zorganizowana
przez Komisję Gospodarki Narodowej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

9 czerwca 2009 r.

 

 

Opracowanie na podstawie
nieautoryzowanego stenogramu konferencji:

MAŁGORZATA LIPIŃSKA

Opracowanie multimedialne:
JACEK PIETRZAK

ISBN 978-83-60995-55-6

 

 Biuro Informatyki
Dział Edycji i Poligrafii
Warszawa  2010 r.

Spis treści

Otwarcie konferencji

senator Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

Polityka państwa wobec handlu
Krystyna Wiaderny-Bidzińska, radca ministra, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki 

Handel detaliczny w Polsce 2009: wielkość rynku i jego znaczenie dla gospodarki narodowej, tendencje, procesy przekształceń, oczekiwania konsumentów
Magdalena Zimna, dyrektor Działu Badań GFK Polonia


Zmiany legislacyjne w kierunku wykluczenia uznaniowości w podejmowaniu decyzji ze strony administracji rządowej i samorządowej
Wojciech Kruszewski, prezes zarządu Polskiej Sieci Handlowej "Lewiatan"

Uproszczenie procedur dotyczących uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych
Andrzej Wojciechowicz, prezes zarządu PPH BOMI S.A.

Ograniczenie kosztów pracy
Czesław Grzesiak, wiceprezes zarządu  TESCO Polska sp. z o.o.

Stosowanie zasad uczciwej konkurencji
Daniel Prałat, dyrektor generalny Intermarche

O potrzebie zmian w systemie przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu
Barbara Wagner-Kołodziejczyk, prezes zarządu Polskiej Grupy Supermarketów

Wsparcie edukacji i szkolenia pracowników handlu oraz zwiększanie dostępu do funduszy przeznaczonych na ten cel
Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash S.A.

Dyskusja


Podsumowanie i zakończenie konferencji
senator Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

Prezentacje
Wojciech Kruszewski, prezes zarządu Polskiej Sieci Handlowej "Lewiatan"
Andrzej Wojciechowicz, prezes zarządu PPH BOMI S.A.
Czesław Grzesiak,
wiceprezes zarządu TESCO Polska sp. z o.o.
Daniel Prałat, dyrektor generalny Intermarche
Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash S.A.

Kancelaria Senatu, 2009