Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mirosława Jana Adamczaka,

VI kadencja

 

·        36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie amatorskiego połowu ryb (odpowiedź).

·        35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie potrzeby uchwalenia ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny (odpowiedź).

·        35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie" (odpowiedź).

·        35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanej reformy służb skarbowych i celnych (odpowiedź).

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie oczyszczalni typu biologicznego uruchomionej w 1999 r. w Liskowie (odpowiedź), (odpowiedź).

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie doradztwa rolniczego (odpowiedź).

·        33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r.,  oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przebiegu prac nad nowelizacją przepisów ustawy o broni i amunicji (odpowiedź).

·        30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie stanu zaawansowania prac nad projektem ustawy umożliwiającej osobom niespełniającym wszystkich warunków koniecznych do przejścia na wcześniejszą emeryturę przejście na tak zwaną emeryturę pomostową (odpowiedź, odpowiedź 2).

·        29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

·        29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie pana Andrzeja B.

·        28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) w sprawie pana Krzysztofa F.

·        27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przebiegu prac nad nowelizacją przepisów o postępowaniu cywilnym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wykonywaniu zawodu przez prawników zagranicznych (odpowiedź).

·        26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie możliwości zmian w przyjętym na lata 2007-2013 przez Radę Ministrów projekcie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (odpowiedź).

·        25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji dotyczące wyjaśnienia sprawy prowadzonej przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (odpowiedź).

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zasad prawnych przeprowadzania postępowania dowodowego w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń emerytalnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie rodzeństwa z województwa wielkopolskiego (odpowiedź).

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., wiadczenie skierowane do prezesa AriMR (odpowiedź) w sprawie Roberta C.

·        23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedź).

·        21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie importu mięsa (odpowiedź).

·        17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wejścia w życie ustawy o rentach strukturalnych (odpowiedź).

·        17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie nowelizacji przepisów regulujących przyznawanie emerytur i rent rolniczych na podstawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (odpowiedź).

·        15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości kompleksu koszarowego po byłej Jednostce Wojskowej Nr 1956 w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedź).

·        15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zaniedbań w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź).

·        14.posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie opłaty drogowej.

·        12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie restrukturyzacji cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (odpowiedź).

·        12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Fabryki Cukru z siedzibą w Tucznie (odpowiedź).

·        11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie uprawnień osób pobierających renty socjalne.

·        11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedź).

·        10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie opóźnienia publikacji rozporządzenia wykonawczego do art. 78 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania egzekucyjnego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie obowiązku rejestracji ptaków i innych zwierząt ozdobnych (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zakupów sprzętu informatycznego w spółce ENERGA SA w Gdańsku, oddział w Kaliszu (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie rezerw finansowych w NFZ (odpowiedź).

·        7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nowelizacji przepisów o postępowaniu cywilnym (odpowiedź).