Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  31. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktów szóstego i siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Soloch
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Paweł Soloch
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krzysztof Cugowski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Cugowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Cugowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Cugowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bolesław Piecha
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
rzewodniczący Stanisław Dąbrowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 3Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 3Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
przewodniczący Stanisław Dąbrowski
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator Zbigniew Romaszewski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 5Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 5Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 5Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Kryże
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Sławiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Sławiński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 7Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Janusz Stańczyk
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: informacja rządu o projekcie polityki rodzinnej
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Urszula Gacek
 2 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 8Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 2 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 2 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Dyskusja Senator Antoni Szymański
 2 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 2 8Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 8Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 2 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Marek Surmacz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Andrzej Person
 210Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja rządu o pracach nad nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 212Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 212Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 212Dyskusja Senator Antoni Szymański
 212Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 212Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 212Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 212Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 212Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 212Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 212Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: informacja rządu o sytuacji osób chorych psychicznie oraz pracach nad ustawą o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 213Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 213Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 213Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 213Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 213Dyskusja Senator Adam Biela
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski
 214  Punkt czternasty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 1
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu jedenastego: wybór członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Głosowanie nr: 15
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 27
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 29
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
Głosowanie nr: 32
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 44
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Gałkowski
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 47
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 48, 49, 50
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Głosowanie nr: 51
 2   Senator Aleksander Bentkowski
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.
Głosowanie nr: 52
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 210Sprawozdania Senator Czesław Żelichowski
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Głosowanie nr: 65
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Dalszy ciąg przemówienia senatora Antoniego Szymańskiego w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Dariusza Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Jana Szafrańca i Ludwika Zalewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Rybkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Rybkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.