Ostatnia zmiana pliku: 17 stycznia 2001 r.

55. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
12, 13 i 14 kwietnia 2000 r.


1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. (Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu)
druk senacki nr 380
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1758, 1764, 1764-A
druk senacki nr 379, 379A, 379Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1202, 1202-A, 1668, 1668-A
druk senacki nr 365, 365A, 365B, 365Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1333, 1665, 1665-A
druk senacki nr 373, 373A, 373B
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 1334, 1666, 1666-A
druk senacki nr 374, 374A, 374B, 374Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1404, 1664-A
druk senacki nr 375, 375A, 375B
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 944, 1537
druk senacki nr 372, 372A, 372B, 372Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1120, 1216, 1606, 1684, 1755
druk senacki nr 378, 378A, 378B, 378Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz  zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1292, 1728
druk senacki nr 364, 364A, 364Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo własności przemysłowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 248, 248-A, 1552, 1552-A
druk senacki nr 377, 377A, 377B, 377Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1346, 1740, 1740-A, druk do druku nr 1740-A
druk senacki nr 376, 376A, 376Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1300, 1716
druki senackie nr 368, 368A
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1357, 1742
druki senackie nr 370, 370A, 370B, 370Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1681, 1750
druki senackie nr 369, 369A, 369B
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.(Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 382
Uchwała, opis w Diariuszu

16. Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 381
Uchwała, opis w Diariuszu

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.


Oświadczenia złożone przez senatorów na 55. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu