Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

Aktualności

10 i 11 października 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE..
Więcej...

* * *

Senat VII kadencji podjął pracę, umożliwiającą obywatelom korzystanie z prawa do składania petycji, odnoszących się do wszelkich spraw związanych z ich życiem. To prawo gwarantuje Konstytucja. Senat tym samym ułatwił obywatelom bezpośredni udział w demokracji. Mogą oni składać petycje, proponujące zmiany w prawie, do Senatu. Izba w VII kadencji pracowała nad 50 petycjami, a 10 z nich zaowocowało projektami ustaw.
Więcej...

* * *

"Najbardziej przeszkadza nam w pracy pośpiech" - wywiad z minister Ewą Polkowską, zamieszczony w Dzienniku Gazecie Prawnej 9 maja 2011 r.

KRONIKA

STRONA POLONIJNA

Zapowiedzi