Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

ostatnia zmiana pliku: 21.10.2009 r.

 

Dział Prasowy
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
pokoje nr 173 i 174
(budynek B, parter)

Telefon: 0-22 694-95-22

Fax: 0-22 694-90-26

 

Poczta elektroniczna: prasa@nw.senat.gov.pl