Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

ostatnia zmiana pliku: 8.01.2010 r.

Zdjęcia do pobrania

Jeśli chcesz pobrać zdjęcie:
- naciśnij prawy przycisk myszy na wybranej miniaturze fotografii,
- gdy pojawi się pasek z menu, wybierz "zapisz element docelowy jako",
- wybierz na swoim dysku katalog, w którym będziesz przechowywał zdjęcie,
- zaakceptuj decyzję przyciskając lewym przyciskiem myszy "zapisz".

 

* * *

Recital Chopinowski w Senacie, Warszawa, 5 stycznia 2010 r.
foto M. Koziczyński

Opis: Przed koncertem w Senacie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Marią Kaczyńską

 

*

Opis: Przed koncertem - przy mikrofonie Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, w pierwszym rzędzie od strony lewej: Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu, Stefan Niesiołowski, wicemarszałek Sejmu, Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu, Zofia Romaszewska, Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, Maria Kaczyńska, żona prezydenta RP, Elżbieta Penderecka, Krzysztof Penderecki, Wilma Duda-Gracz

 

*

Opis: Podczas recitalu - Krzysztof Jabłoński wykonuje utwory Chopina

 

*

Opis: W trakcie koncertu, od lewej strony w pierwszym rzędzie: Zofia Romaszewska, Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, Maria Kaczyńska, żona prezydenta RP, Elżbieta Penderecka, Krzysztof Penderecki, Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, Wilma Duda-Gracz

 

*

Opis: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wita gości przybyłych na koncert

 

 

* * *

Dzień Otwarty w Sejmie i Senacie, Warszawa, 11 listopada 2009 r.
foto K. Czerwińska/Archiwum Senatu

Opis: Spotkanie z wicemarszałkiem Zbigniewem Romaszewskim

 

*

Opis: Spotkanie z wicemarszałkiem Zbigniewem Romaszewskim

 

 

*

Opis: Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę przedstawiającą historię polskiego parlamentaryzmu do 1791 r.

 

 

*

Opis: przed makietą zespołu budynków parlamentarnych

 

 

 

*

Foto Michał Józefaciuk/Archiwum Senatu:

Opis: kolejka przed Sejmem

 

 

*

 

Opis: Spotkanie z wicemarszałkiem Zbigniewem Romaszewskim

 

 

*

 

Opis: Spotkanie z senatorem Markiem Rockim

 

 

*

 

 

 

 

* * *

Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy Gdańsk 23 października 2009 r.,
foto M. Koziczyński

Opis: uczestnicy Nadzwyczajnego Spotkania Senatów Europy. Od strony lewej stoją: Branco Zrno (przewodniczący Klubu Chorwackiego w Izbie Narodu Bośni i Hercegowiny), Janusz Rachoń (senator RP), Edmund Wittbrodt (senator RP), Janusz Sepioł (senator RP), Isidre Molas (wiceprzewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii), Claude Hemmer (wiceprzewodniczący Rady Stanu Wielkiego Księstwa Luksemburga), Renato Schifani (przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej), Marc Verwilghen (wiceprzewodniczący Senatu Królestwa Belgii). Bogdan Borusewicz (marszałek Senatu RP), Attila Verestoy (senator Rumunii), Premysl Sobotka (przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej), Alain Berset (przewodniczący Rady Stanów Zgromadzenia Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej), Hubert Haenel (przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Republiki Francuskiej), Blaz Kavcic (przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii, Jens Böhrnsen (wiceprzewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec), Sergey Mironov (przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej), Erwin Preiner (przewodniczący Rady Federalnej Republiki Austrii).

*

Opis: przed rozpoczęciem obrad uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku. Na pierwszym planie od strony lewej idą: Isidre Molas (wiceprzewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii), Renato Schifani (przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej), Sergey Mironov (przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej), Bogdan Borusewicz (marszałek Senatu RP), Rene van der Linden (przewodniczący Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów).

*

Opis: w trakcie obrad od lewej strony: Hubert Haenel (przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Republiki Francuskiej), Barry Delongchamps (ambasador Republiki Francuskiej w RP), Renato Schifani (przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej).

*

Opis: w obradach uczestniczył Lech Wałęsa były prezydent RP, pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność", laureat Pokojowej Nagrody Nobla na pierwszym planie, obok Bogdan Borusewicz marszałek Senatu, obok Ewa Polkowska minister, szef Kancelarii Senatu, na drugim planie od strony prawej: Joanna Urban, dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu, Edmund Wittbrodt, senator RP.

*

Opis: Polska Filharmonia Bałtycka, miejsce Nadzwyczajnego Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy.