Prace komisji

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

od 14 stycznia 2009 r.

  1. Wiesław Dobkowski
  2. Grzegorz Czelej zastępca przewodniczącego Komisji (od 5.05.2011 r.) (członek Komisji od 14.04.2011 r.)
  3. Piotr Andrzej Gruszczyński
  4. Stanisław Karczewski
  5. Kazimierz Mariusz Kleina - przewodniczący Komisji
  6. Antoni Motyczka (od 2.04.2009 r.)
  7. Henryk Maciej Woźniak - zastępca przewodniczącego Komisji
  8. Marek Ziółkowski (od 5.02.2009 r.)Sekretariat: tel. 0-22 694-90-45, fax 0-22 694-94-05,
e-mail: kbfp@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy