Prace komisji

Komisja Kultury i Środków Przekazu

 1. Piotr Łukasz Andrzejewski - przewodniczący Komisji
 2. Barbara Borys-Damięcka - zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Andrzej Stefan Grzyb - zastępca przewodniczącego Komisji
 4. Adam Massalski
 5. Maria Pańczyk-Pozdziej
 6. Andrzej Person (od 26.06.2008 r.)
 7. Krzysztof Piesiewicz - (od 9.04.2010 r.)
 8. Czesław Ryszka
 9. Janusz Sepioł
 10. Wojciech Skurkiewicz
 11. Michał Wojtczak


 • Krystyna Bochenek ( do 20.12.2007 r.)
 • Krzysztof Piesiewicz (do 2.04.2009 r.)
 • Kazimierz Adam Wiatr (do 7.02.2008 r.)

 • Sekretariat: tel. 0-22 694-95-31, fax 0-22 694-93-26,

  e-mail: kksp@nw.senat.gov.pl

  Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy