Senatorowie

Janusz Sepioł

Janusz Sepioł

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 8 września 1955 r. w Gorlicach.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a w 1981 r. - na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 1981-1990 pracował jako projektant, potem kierownik zespołu w Biurze Rozwoju Krakowa. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (1990-1994, 1995-1998). W 1994 r. był dyrektorem Biura Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego SA w Krakowie, w 1998 r. - dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. W 2007 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa ds. kultury.

W latach 1999-2002 był wicemarszałkiem, a następnie marszałkiem Województwa Małopolskiego (2002-2006). Od 2002 do 2006 r. pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w 2006 r. został przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w tym sejmiku.

Od 2002 r. jest delegatem Małopolski do Związku Województw RP.

Był członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej (2004-2006) oraz członkiem Biura Zrzeszenia Regionów Europy AER (2002-2006). Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Rady Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się". Członek rad muzealnych: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu (do 2006 r.). Od 2002 r. - przewodniczący Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Otrzymał wiele nagród resortowych za prace w dziedzinie planowania przestrzennego, posiada także odznaczenia zagraniczne.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisj Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie