Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 10.01.2011 r

64. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

3 i 4 listopada 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3170, do druku nr 3170, do druku nr 3170, do druku nr 3170, do druku nr 3170, 3439,
druki senackie nr 1008, 1008 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2740, do druku nr 2740, 3403
druki senackie nr 1009, 1009 A, 1009 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Podczas debaty w dniu 3 listopada 2010 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 947, 947 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.* Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3432, 3460,
druki senackie nr 996, 996 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2138, 3464
druki senackie nr 1001, 1001 A, 1001 B, 1001 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
druki sejmowe nr 3017, 3455,
druki senackie nr 1004, 1004 A, 1004 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3365, 3446
druki senackie nr 1003, 1003 A, 1003 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3172, do druku nr 3172, do druku nr 3172, 3457
druki senackie nr 1005, 1005 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2850, do druku 2850, do druku 2850, do druku 2850, 3458
druki senackie nr 1006, 1006 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3390, do druku 3390, 3472,
druki senackie nr 1010, 1010 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek..
druki sejmowe nr 3396, 3459
druki senackie nr 1002, 1002 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3238, 3441
druki senackie nr 1000, 1000 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 3358, 3437
druki senackie nr 998, 998 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3424, 3436
druki senackie nr 997, 997 A, 997 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3368, do druku 3368, 3453
druki senackie nr 999, 999 A, 999 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku Senat w dniu 4 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3360, 3463
druki senackie nr 1007, 1007 A, 1007 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

17.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej). Senat w dniu 4 listopada 2010 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej).
druk senacki nr 971
więcej informacji o punkcie

 

18.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 4 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1027
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.