Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 2667

druki senackie nr 775, 775 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu wdrożenie Dyrektywy UE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Ustawa wprowadza definicję kąpieliska, określa zasady wyznaczania miejsc do kąpieli oraz zmienia koncepcję sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpielisku czy miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Środowiska,

Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( ) (druk nr 775 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Dajczak.