Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej).

druk senacki nr 780

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 16 lutego 2010 r. (wtorek) o godz. 19. 30 w Sali 176.