Zmiany w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 771, 781

Posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tych sprawach odbyły się 4 i 17 lutego 2010 r.

Komisja przygotowała wnioski w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druki nr 771 i nr 781).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.