Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

12. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

14 i 15 maja 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Senat w dniu 15 maja 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 415, 457
druki senackie nr 136, 136A i 136Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Senat w dniu 15 maja 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 262, do druku nr 262, 377
druki senackie nr 123, 123A i 123Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Senat w dniu 15 maja 2008 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 140, do druku 140, 388, 388-A
druki senackie nr 124, 124A, 124B i 124Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 301, do druku 301, 362, 362-A
druki senackie nr 130, 130A, 130B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 351, do druku 351, 389
druki senackie nr 122, 122A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 289, do druku nr 289, 386
druki senackie nr 125, 125A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 347, 396
druki senackie nr 128, 128A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 348, 397
druki senackie nr 129, 129A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 374, 420
druki senackie nr 127, 127A, 127B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. Senat w dniu 15 maja 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 333, 364
druki senackie nr 126, 126A, 126B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r. Senat w dniu 15 maja 2008 r. zapoznał się z informacją Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.
druk senacki nr 80
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka. Senat w dniu 15 maja 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka.
druk senacki nr 141
Uchwała

 

13.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 15 maja 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 143
Uchwała

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.