Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

druki sejmowe nr 333, 364

druki senackie nr 126, 126 A, 126 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Celem niniejszej Umowy jest stworzenie podstawy prawnej, która będzie regulować współpracę i pomoc udzielaną sobie wzajemnie przez administracje celne.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 maja 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Zagranicznych,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 126 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 126 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Gruszka.